Trappan

Portaittain töihin välityömarkkinoiden kautta

Trappan -projektin tarkoituksena on kehittää portaittaisen etenemisen malli, jonka avulla työnhakija siirtyy räätälöidysti, henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti kohti avoimia työmarkkinoita, useimmiten välityömarkkinoiden kautta. Projektin kohderyhmänä on työttömät työhakijat.

Toiminnan tukena käytetään henkilökohtaista yksilövalmennusta, joka tähtää asiakkaan työelämävalmiuksien, ammatillisen osaamisen ja arjen hallinnan parantamiseen. Keinoina voivat olla esimerkiksi työharjoittelu, työelämävalmennus, työkokeilu, palkkatuettu työ sekä erilaiset ohjaavat ja ammatilliseen koulutukseen valmentavat ryhmät. Asiakkaan tukena työskentelee ammattitaitoinen yksilö/ työhönvalmentaja, joka toimii mm. linkkinä yrityksiin ja yhteistyöverkostoon.

Hankkeen avulla tiivistetään alueellisia verkostoja kolmannen sektorin toimijoiden ja yritysten välillä, projektin yksilö- ja työhönvalmentajien toimiessa käytännön tukena sekä työllistettäville henkilöille että työnantajille.

Hankkeen toiminta-alueena on Kokkolan, Kaustisen ja Pietarsaaren seutukunnat. Lisäksi hanke toimii Jupiter-säätiön koordinoimana myös Vaasan ja Kyrönmaan seutukunnissa sekä Suupohjan rannikkoseudulla.