Retro

Retron toimintasuunnitelma käsittää sekä työ- ja yksilövalmennustoiminnan, että Retro-hankkeella tehtävän työ- ja yksilövalmentajamallin juurruttamisen Pietarsaaren seutukuntaan. Retro-yksikön työntekijät vahvistavat ammattitaitoaan ja rooliaan valmennuspalvelujen tuottajina ja yritysyhteistyön lisääjinä.

Työtä tarjoava toiminta koostuu kuljetuksista, kierrätystuotteiden kunnostuksesta ja myynnistä, alihankintatöistä sekä työpalveluista. Asiakkaina ovat kunnat, yritykset ja yksityiset henkilöt. Valmennustoiminta käsittää kunnille, Kelalle, työvoimahallinnolle ym. myytävät valmennukselliset ja kuntouttavat palvelut. Tavoitteena on Kokkotyö-säätiöllä kehitettyjen yksilö- ja työvalmennusmallien avulla pitkäkestoisen arjenhallinnallisen tuen turvaaminen palvelun piiriin ohjautuville henkilöille.